AFAA

Stay inspired, informed and in touch.

AFAA >

ZUMBA

IT'S YOUR MOVE

ZUMBA >

關於AFAA

1983年成立於美國洛杉磯。至今已是「世界最大體適能教育機構」,在全球已有超過350,000人取得AFAA核發之國際認證,並活躍於全世界73個國家體適能業界。AFAA TAIWAN在台灣已建立完備的招生、培訓、檢定管道,六大領域累積培訓超過7,000名取得專業國際證照認證合格教練。

AFAA 證照

AFAA證照通行世界73個國家

教育指導陣容

AFAA師資陣容簡介

師資培訓

AFAA國際師資培訓課程招生簡章

檢定

考試課程相關說明

證照認證更新

AFAA證照每2年需更新

AFAA 認定校

AFAA認可之教育(學)場所